Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam.

11:45 - 21/05/2019

Tên Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất, chế tác đá trang trí nội thất. (Dự án được sáp nhập vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Khu Công nghiệp Bắc Phú Cát)

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 300

Diện tích thực hiện dự án (ha): 5.45

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác