Bản đồ khu cnc

Tin tức hoạt động

1 2 3

Hướng dẫn đầu tư

Với mục tiêu phát triển trở thành một đô thị khoa học và công nghệ, tại Khu CNC Hòa Lạc đang kêu gọi đầu tư tại các Khu chức năng trên nhiều lĩnh vực...

Thông tin KH&CN

Cách mạng Công nghiệp 4.0

  • Tạo động lực mới, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực phát triển KH&CN của Tp. Hồ Chí Minh

    Tạo động lực mới, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực phát triển KH&CN của Tp. Hồ Chí Minh

    “Việc ký kết Chương trình hợp tác sẽ tạo xung lực mới, có sức lan tỏa mạnh, giải phóng mọi tiềm năng, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để Thành phố phát triển nhanh và bền vững, giải quyết được những bức xúc, trăn trở của người dân”. Đó là phát biểu của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh (Tp. HCM) Nguyễn Thành Phong tại buổi Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2020 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và UBND TP.HCM.

Nhà đầu tư

FPT University

FPT University

IASP

IASP

TH School

TH School

PM&DV An ninh mạng (BKAV)

PM&DV An ninh mạng (BKAV)

STONE VIETNAM

STONE VIETNAM

Fpt Software

Fpt Software

Đối tác

KCNC Đà Nẵng

KCNC Đà Nẵng

Tạp chí KH&CN

Tạp chí KH&CN

KCNC TP.Hồ Chí Minh

KCNC TP.Hồ Chí Minh

Bộ Kế hoạch Đầu tư

Bộ Kế hoạch Đầu tư

Các đơn vị hỗ trợ

Chi cục Hải Quan Hoà Lạc
Chi cục Hải Quan Hoà Lạc
Đồn Công an Hoà lạc
Đồn Công an Hoà lạc
Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hòa Lạc
Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hòa Lạc

Các đơn vị trực thuộc

Trung tâm dịch vụ tổng hợp
Trung tâm dịch vụ tổng hợp
Cty TNHH MTV Phát triển khu CNC Hòa Lạc
Cty TNHH MTV Phát triển khu CNC Hòa Lạc
Trung tâm đào tạo VITEC
Trung tâm đào tạo VITEC
Trung tâm ươm tạo DN CNC
Trung tâm ươm tạo DN CNC