Bản đồ khu cnc

Tin tức hoạt động

Hướng dẫn đầu tư

Với mục tiêu phát triển trở thành một đô thị khoa học và công nghệ, tại Khu CNC Hòa Lạc đang kêu gọi đầu tư tại các Khu chức năng trên nhiều lĩnh vực...

Thông tin KH&CN

Cách mạng Công nghiệp 4.0

Nhà đầu tư

Công ty cổ phần đá ốp lát cáo cấp Vinaconex (Vicostone)

Công ty cổ phần đá ốp lát cáo cấp Vinaconex (Vicostone)

Công ty CP Hòa Lạc Xanh

Công ty CP Hòa Lạc Xanh

Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

Viện chiến lược thông tin truyền thông - Bộ thông tin và truyền thông

Viện chiến lược thông tin truyền thông - Bộ thông tin và truyền thông

PM&DV An ninh mạng (BKAV)

PM&DV An ninh mạng (BKAV)

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Đối tác

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

KCNC Đà Nẵng

KCNC Đà Nẵng

Tạp chí KH&CN

Tạp chí KH&CN

Bộ Kế hoạch Đầu tư

Bộ Kế hoạch Đầu tư

KCNC TP.Hồ Chí Minh

KCNC TP.Hồ Chí Minh

Các đơn vị hỗ trợ

Chi cục Hải Quan Hoà Lạc
Chi cục Hải Quan Hoà Lạc
Đồn Công an Hoà lạc
Đồn Công an Hoà lạc
Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hòa Lạc
Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hòa Lạc

Các đơn vị trực thuộc

Cty TNHH MTV Phát triển khu CNC Hòa Lạc
Cty TNHH MTV Phát triển khu CNC Hòa Lạc
Trung tâm đào tạo VITEC
Trung tâm đào tạo VITEC
Trung tâm ươm tạo DN CNC
Trung tâm ươm tạo DN CNC
Trung tâm dịch vụ tổng hợp
Trung tâm dịch vụ tổng hợp