Làng phần mềm FPT

Đại học FPT

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Dự án Hệ thống dịch vụ nhà hàng, cửa hàng tiện ích, cửa hàng kinh doanh đồ ăn nhanh và cà phê Twitter Beans của Công ty Cổ phần dịch vụ nhà hàng những hạt cà phê nói chuyện

Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh của Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart

Dự án đầu tư trường tiểu học, THCS, THPT TH true education của Công ty CP quản lý đầu tư giáo dục quốc tế

Dự án Nidec Techno Motor Việt Nam của Công ty TNHH Nidec Techno Motor Việt Nam

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

Ảnh 6

Ảnh 7

Ảnh 8

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

Ảnh 6

Ảnh 7

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

Ảnh 6

Ảnh 7

Ảnh 8
Hội thảo Du lịch thông minh 7 photos | 3008 view

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

Ảnh 6

Ảnh 7

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

Ảnh 6

Ảnh 7

Ảnh 8

Ảnh 9

Ảnh 10
Gặp mặt Nhà đầu tư 2017 5 photos | 3541 view

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

Ảnh 6

Ảnh 7

Ảnh 8

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

Ảnh 6

Ảnh 7

Ảnh 8

Ảnh 9

Ảnh 10

Ảnh 11

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

Ảnh 6

Ảnh 7

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

Ảnh 6

Ảnh 7

Ảnh 8

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5
Hội nghị Đầu tư 2016 6 photos | 3389 view

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

Ảnh 6

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4