Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội

Lễ tân-Văn thư: 0463.269.292

Fax: 0463.269.290

Email: info@hhtp.gov.vn

STT

Họ tên

Chức vụ/ đơn vị

Điện thoại liên hệ

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc

1

Phạm Đại Dương

Thứ trưởng, Trưởng ban

 

2

Phan Thị My

Phó Trưởng ban

04 632 692 99

3

Nguyễn Trung Quỳnh

Phó Trưởng ban

04 632 692 88

4

Nguyễn Văn Cường

Phó Trưởng ban

04 632 692 98

5

Trịnh Thanh Giảng

Phó Trưởng ban

04 632 692 89

Lãnh đạo các đơn vị Khối Quản lý nhà nước

1

Dư Thị Thanh Hằng

Chánh Văn phòng Ban

04 666 030 31

2

Lê Thanh Sơn

Phó Giám đốc phụ trách Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường

 

3

 

 

 

4

Trần Đắc Trung

Giám đốc Ban Hỗ trợ đầu tư

04 666 033 43

5

Dương Huyền Trang

Giám đốc

Ban Kế hoạch-Tài chính

04 666 043 34

Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp

1

Lê Việt Dũng

Phó Giám đốc phụ trách

Trung tâm Đào tạo

04 623 755 65

2

Nguyễn Đức Long

Giám đốc Trung tâm Ươm tạo

 Doanh nghiệp Công nghệ cao

04 629 177 54

3

Nguyễn Ninh Hồng Quang

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

04 632 692 25

4

Hoàng Văn Thắng

Giám đốc Ban Quản lý các dự án và  Khai thác hạ tầng

 

5

Lê Ngọc Việt

Giám đốc Ban Quản lý dự án hợp tác

 xây dựng Viện KH&CN Việt Nam-Hàn Quốc tại Việt Nam

 

6

Nguyễn Quốc Trung

Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc

 

Khối Doanh nghiệp

1

Đinh Trần Quân

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV 

Phát triển Khu CNC Hòa Lạc

04 666 888 11

Các đơn vị Khối Quản lý nhà nước

1

Văn phòng Ban

04 632 692 91

2

Ban Khoa học và Công nghệ

04 632 692 96

3

Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường

04 632 692 94

4

Ban Hỗ trợ đầu tư

04 632 692 95

5

Ban Kế hoạch-Tài chính

04 632 692 93

Các đơn vị Khối sự nghiệp

1

Trung tâm Đào tạo

04 623 755 65

2

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao

0433688777

3

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

04 632 692 25

4

Ban Quản lý các dự án và Khai thác hạ tầng

 

5

Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc

04 632 692 46

6

Ban Quản lý dự án hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc tại Việt Nam

04 329 392 28

Khối Doanh nghiệp

1

Công ty TNHH MTV Phát triển Khu CNC Hòa Lạc

04 666 888 11

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC: 

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266