Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội

Lễ tân-Văn thư: 02463.269.292

Fax: 02463.269.290

Email: info@hhtp.gov.vn

STT

Họ tên

Chức vụ/ đơn vị

Điện thoại liên hệ

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc

1

Ông Lưu Hoàng Long Quyền Trưởng Ban  

2

Ông Nguyễn Trung Quỳnh

Phó Trưởng ban

024 632 692 88

3

Bà Phan Thị My

Phó Trưởng ban

024 632 692 99

4

Ông Nguyễn Văn Cường

Phó Trưởng ban

024 632 692 98

5

Ông Trịnh Thanh Giảng

Phó Trưởng ban

024 632 692 89

Lãnh đạo các đơn vị Khối Quản lý nhà nước

1

Bà Dư Thị Thanh Hằng

Chánh Văn phòng Ban

024 666 030 31

2

Ông Lê Thanh Sơn

Giám đốc Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường

 

3

Ông Trần Đắc Trung

Giám đốc Ban Hợp tác và Đầu tư

024 666 033 43

4

Bà Dương Huyền Trang

Giám đốc Ban Kế hoạch-Tài chính

024 666 043 34

Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp

1

Ông Lê Việt Dũng

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo

024 623 755 65

2

Ông Nguyễn Đức Long

Giám đốc, Trung tâm Ươm tạo 
Doanh nghiệp Công nghệ cao

024 629 177 54

3

Ông Nguyễn Trung Quỳnh 

Giám đốc, Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới Công nghệ (Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm)

024 632 692 25

4

Ông Nguyễn Quốc Trung

Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc

 

Khối Doanh nghiệp

1

Ông Đinh Trần Quân

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV 

Phát triển Khu CNC Hòa Lạc

024 666 888 11

Các đơn vị Khối Quản lý nhà nước

1

Văn phòng Ban

024 632 692 91

2

Ban Khoa học và Công nghệ

024 632 692 96

3

Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường

024 632 692 94

4

Ban Hợp tác và Đầu tư

024 632 692 95

5

Ban Kế hoạch-Tài chính

024 632 692 93

Các đơn vị Khối sự nghiệp

1

Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao

02433688777

2

Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới Công nghệ

024632 692 25

3

Ban Quản lý các dự án và Khai thác hạ tầng

 

4

Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc

024 632 692 46

Khối Doanh nghiệp

1

Công ty TNHH MTV Phát triển Khu CNC Hòa Lạc

024 666 888 11

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC: 

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266