Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Km 29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội

Lễ tân-Văn thư: 02463.269.292

Fax: 02463.269.290

Email: info@hhtp.gov.vn

STT

Họ tên

Chức vụ/ đơn vị

Điện thoại liên hệ

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc

1

Bà Phan Thị My

Quyền Trưởng ban

024 632 69299

2

Ông Trần Đắc Trung 

Phó Trưởng ban

024 63269288

3 Ông Lê Thanh Sơn Phó Trưởng ban  

Lãnh đạo các đơn vị Khối Quản lý nhà nước

1

Bà Dư Thị Thanh Hằng

Chánh Văn phòng Ban

024 666 030 31

2

Bà Trần Ngọc Hà

Giám đốc, Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường

 

3

Ông Nguyễn Trọng Hiếu

Giám đốc, Ban Hợp tác và Đầu tư

 

4

Ông Nguyễn Quốc Trung

Giám đốc, Ban Kế hoạch-Tài chính

024 666 043 34

5

Ông Phạm Chí Hòa

Phụ trách Ban Khoa học và Công nghệ

 

Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp

1

Ông Nguyễn Đức Long

Giám đốc, Trung tâm Ươm tạo 
và Đào tạo Công nghệ cao

024 629 177 54

2

Ông Đinh Đức Thanh

Phó Giám đốc, Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới Công nghệ

 

3

Ông Nguyễn Quốc Trung

Giám đốc, Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc

 

Khối Doanh nghiệp

1

Ông Đinh Trần Quân

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV 

Phát triển Khu CNC Hòa Lạc

024 666 888 11

Các đơn vị Khối Quản lý nhà nước

1

Văn phòng Ban

024 632 692 91

2

Ban Khoa học và Công nghệ

024 632 692 96

3

Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường

024 632 692 94

4

Ban Hợp tác và Đầu tư

024 632 692 95

5

Ban Kế hoạch-Tài chính

024 632 692 93

Các đơn vị Khối sự nghiệp

1

Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao

02433688777

2

Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới Công nghệ

024632 692 25

3

Ban Quản lý các dự án và Khai thác hạ tầng

 

4

Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc

024 632 692 46

Khối Doanh nghiệp

1

Công ty TNHH MTV Phát triển Khu CNC Hòa Lạc

024 666 888 11

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC: 

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266