Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart

15:23 - 20/05/2019

Tên Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 1196

Diện tích thực hiện dự án (ha): 4.8

Mục tiêu Dự án: Xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác