Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu

22:37 - 20/05/2019

Tên Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghệ cao Á Châu

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 454

Diện tích thực hiện dự án (ha): 1.9

Mục tiêu Dự án: Sản xuất các thiết bị điện chất lượng cao với hầu hết các sản phẩm thiết bị điện chưa sản xuất được trong nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng các sản phẩm thiết bị điện của ngành điện, các ngành công nghiệp, xây dựng, đồng thời góp phần giảm giá thành các sản phẩm nhập ngoại tương đương

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác