Công ty CP Style Stone

11:44 - 21/05/2019

Tên Dự án: Nhà máy sản xuất đá ốp lát cao cấp nhân tạo (Dự án được sáp nhập vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Khu Công nghiệp Bắc Phú Cát)

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 898

Diện tích thực hiện dự án (ha): 8.57

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác