Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

02:16 - 12/09/2016

Về cơ bản hạ tầng của Khu CNC Hòa Lạc đã được xây dựng với tiêu chuẩn cao (sử dụng vốn ODA Nhật Bản), đáp ứng được nhu cầu của các dự án đầu tư cao cấp:

  • Cấp điện: Từ trạm biến áp 110/35/22kV 3x63MVA và trạm biến áp 110/22kV 2x63MVA
  • Cấp nước: Từ hệ thống cấp nước Sông Đà – Hà Nội, qua hệ thống trạm bơm tăng áp 43.000m3/ngày đêm và 8.000m3/ngày đêm
  • Viễn thông: Hệ thống cáp quang 96 core
  • Xử lý nước thải, rác thải: Khu xử lý nước thải tập trung công suất 42.000m3/ngày đêm 

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266