Quản lý và vận hành dự án đầu tư

03:12 - 03/11/2016 In

Nhà đầu tư vui lòng truy cập hhtp://www.cnc.hhtp.gov.vn  và đăng nhập để thực hiện các thủ tục quản lý và vận hành dự án đầu tư

Nguồn:

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266