Bản đồ khu cnc

Tin tức hoạt động

Hướng dẫn đầu tư

Với mục tiêu phát triển trở thành một đô thị khoa học và công nghệ, tại Khu CNC Hòa Lạc đang kêu gọi đầu tư tại các Khu chức năng trên nhiều lĩnh vực...

Thông tin KH&CN

Cách mạng Công nghiệp 4.0

Đối tác

Hiệp hội các Khu Công nghệ cao Châu Á (ASPA)

Hiệp hội các Khu Công nghệ cao Châu Á (ASPA)

Khu Công nghệ cao Tân Trúc, Đài Loan

Khu Công nghệ cao Tân Trúc, Đài Loan

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Hiệp hội các khu khoa học thế giới (IASP)

Hiệp hội các khu khoa học thế giới (IASP)

Khu Công nghệ cao Daegu, Hàn Quốc

Khu Công nghệ cao Daegu, Hàn Quốc

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà đầu tư

Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Và Sản Xuất Vinsmart

Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Và Sản Xuất Vinsmart

Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội

Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội

Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam

Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Tập đoàn NIDEC

Tập đoàn NIDEC

Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội

Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội

Đại học FPT

Đại học FPT

Công ty TNHH Hanwha Aero Engines

Công ty TNHH Hanwha Aero Engines

Các đơn vị hỗ trợ

Chi cục Hải Quan Hoà Lạc
Chi cục Hải Quan Hoà Lạc
Đồn Công an Hoà lạc
Đồn Công an Hoà lạc
Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hòa Lạc
Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hòa Lạc

Các đơn vị trực thuộc

Cty TNHH MTV Phát triển khu CNC Hòa Lạc
Cty TNHH MTV Phát triển khu CNC Hòa Lạc
Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao
Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao
Trung tâm đào tạo
Trung tâm đào tạo
Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới Công nghệ
Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới Công nghệ