Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam

06:13 - 21/05/2019

Tên Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp công nghệ cao 2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 1151.5

Diện tích thực hiện dự án (ha):

Mục tiêu Dự án: Đầu tư kinh doanh hạ tầng

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác