Quy hoạch tổng thể và phân khu chức năng

14:40 - 08/12/2016

Ngày 27 tháng 5 năm 2016 tại Quyết định số 899/QĐ-TTg, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu Công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030.

THÔNG TIN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ MỐI LIÊN KẾT VÙNG

Khu CNC Hoà Lạc thuộc đô thị vệ tinh Hoà Lạc nằm phía Tây Hà Nội. Vị trí ở hai phía của Đại lộ Thăng Long trên địa bàn huyện Quốc Oai và huyền Thạch Thất, Hà Nội.

II. MỤC TIÊU

-  Khu CNC Hoà Lạc là trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao cấp Quốc gia, là nơi ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản xuất, cung ứng dịch vụ và kinh doanh sản phẩm công nghệ cao.

Trọng tâm phát triển của Khu CNC Hoà Lạc là các ngành công nghệ cao như: Công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử, sinh học, cơ điện tử, chế tạo máy, vật liệu mới, năng lượng mới... và doanh mục các sản phẩm công nghê cao được khuyến khích phát triển.

III. QUY MÔ DIỆN TÍCH, DÂN SỐ

Quy mô diện tích: Khoàng 1.586 ha

Dân số: Khoảng 229.000 người

IV. QUY HOẠCH HẠ TÂNG KỸ THUẬT

Cấp nước

Từ hệ thống cấp nước Sông Đà – Hà Nội, qua hệ thống trạm bơm tăng áp 43.000m3/ngày đêm và 8.000m3/ngày đêm.

Cấp điện

Toàn bộ hệ thống điện động lực và chiếu sáng được cấp từ trạm biến áp 110/35/22kV 3x63MVA và trạm biến áp 110/22kV 2x63MVA

Thông tin liên lạc

Hệ thống cáp quang 96 core.

Xử lý nước thải

- Toàn bộ nước thải được xử lý tại nhà máy xử lý nước thải công suất 42.000 m3/ngày đêm.

Quản lý chất thải rắn

Chất thải rắn sau khi thu gom tại chỗ, được thu gom vận chuyển đến nơi xử lý tập trung.

Quản lý môi trường

- Các dự án theo quy mô và loại hình cần được đánh giá tác động môi trường, đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và thực hiện các biện pháp quản lý để đạt được các tiêu chí sản xuất sạch, thân thiện môi trường.

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Khu công nghệ cao Hoà Lạc có hệ thống hạ tầng hiền đại và đồng bộ theo xu hướng khu đô thị mở, xanh và phát triển bền vững Phát triển thành một thành phố khoa học và công nghệ, sinh thái và thông minh, bao gồm một chuỗi các hoạt động: từ đào tạo, ươm tạo đến nghiên cứu, thương mại hoá sản phẩm nghiên cứu và cuối cùng là sản xuất, cùng đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ.

Các Khu chức năng

  1.  - Khu Giáo Dục và Đào Tạo
  2.  - Khu Nghiên cứu và Triển khai
  3.  - Khu Phần mềm
  4.  - Khu Công nghiệp Công nghệ cao
  5.  - Khu Trung Tâm
  6.  - Khu Hỗn hợp
  7.  - Khu Nhà ở
  8.  - Khu Giải trí và Thể dục Thể thao

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266