Bản đồ khu cnc

News activity

1 2 3

Investment Guide

Đối với lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu, theo chủ trương của Chính phủ về phát triển công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc tập trung thu hút các dự án đầu tư...

Science & Technology Information

4th Industrial Revolution

Incubator & Entrepreneurship

Investors

IP-Vinagame

IP-Vinagame

Journal of Science and Technology of Vietnam

Journal of Science and Technology of Vietnam

BIO Spring

BIO Spring

Mobitechs

Mobitechs

Stone Vietnam

Stone Vietnam

ASPA

ASPA

Partners

HCM Hi-tech Park

HCM Hi-tech Park

Da Nang Hi-Tech Park

Da Nang Hi-Tech Park

Units in the area

HoaLac Custom Office
HoaLac Custom Office
HoaLac Police
HoaLac Police
Hoa Lac Intellectual Property Office
Hoa Lac Intellectual Property Office

Subordinated Units

HoaLac Hi-tech Park Development MTV Ltd.
HoaLac Hi-tech Park Development MTV Ltd.
HoaLac Hi-tech Service Centre
HoaLac Hi-tech Service Centre
VITEC Training Center
VITEC Training Center
Hi-tech Business Incubator Center
Hi-tech Business Incubator Center