Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

00:33 - 21/05/2019

Tên Dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Hải quan Hà Tây

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 89

Diện tích thực hiện dự án (ha): 1.2

Mục tiêu Dự án: Xây dựng trụ sở Chi cục Hải Quan Hà Tây và kiểm hóa

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác