Công ty TNHH Widia Shinki Việt Nam

22:43 - 20/05/2019

Tên Dự án: Công ty TNHH Widia Shinki Việt Nam

Quốc gia: Singapore

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 339

Diện tích thực hiện dự án (ha): 1.05

Mục tiêu Dự án: Phát triển và sản xuất các sản phẩm, hệ thống và dịch vụ về dụng cụ cắt gọt

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác