Tập đoàn NIDEC Corporation

19:44 - 20/05/2019

Tên Dự án: Nidec Techno Motor Việt Nam

Quốc gia: Nhật Bản

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 4550

Diện tích thực hiện dự án (ha): 6.4

Mục tiêu Dự án: Phát triển, sản xuất và kinh doanh mô-tơ điện một chiều không chổi than

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác