Công ty cổ phần đá ốp lát cáo cấp Vinaconex (Vicostone)

09:03 - 21/05/2019

Tên Dự án: Dự án khả thi mở rộng nhà máy sản xuất đá ốp lát cao cấp (Dự án được sáp nhập vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Khu Công nghiệp Bắc Phú Cát)

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 935

Diện tích thực hiện dự án (ha): 5.82

Mục tiêu Dự án: Sản xuất đá ốp lát cao cấp

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác