Công ty TNHH Sơn KOVA

00:38 - 21/05/2019

Tên Dự án: Tổ hợp nghiên cứu, kiểm định, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất các dòng sản phẩm sơn nano chuyên dụng cao cấp, thân thiện với môi trường

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 862

Diện tích thực hiện dự án (ha): 2.4

Mục tiêu Dự án: Nghiên cứu và sản xuất sơn nano chuyên dụng cao cấp, thân thiện với môi trường

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác