Công ty cổ phần Việt Chuẩn

22:42 - 20/05/2019

Tên Dự án: Trung tâm nghiên cứu, thiết kế và sản xuất cơ khí chính xác

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 246

Diện tích thực hiện dự án (ha): 1.2

Mục tiêu Dự án: Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC để sản xuất sản phẩm khuôn mẫu có độ chính xác cao

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác