Nguồn nhân lực

08:45 - 12/09/2016

Khu CNC Hòa Lạc có các trường đại học lớn đã và đang đầu tư cơ sở hoạt động, bao gồm:

- Đại học FPT đã vận hành, duy trì số lượng khoảng trên 8.000 sinh viên sinh sống và học tập, nghiên cứu tại Khu. Hiện nay đang mở rộng để tiến tới đào tạo 12.000 sinh viên, nghiên cứu viên tại Khu CNC Hòa Lạc;

- Đại học Việt – Pháp: đang chuẩn bị đầu tư xây dựng với quy mô 10.500 sinh viên, nghiên cứu sinh. Đây là một trong các dự án trọng điểm của Việt Nam về xây dựng một đại học tầm quốc tế;

- Đại học Văn Lang: Hiện nay đang chuẩn bị đầu tư xây dựng với quy mô 15.000 sinh viên, nghiên cứu viên tại Khu CNC Hòa Lạc.

- Đại học Quốc gia Hà Nội: Nằm bên cạnh Khu CNC Hòa Lạc, với diện tích 1000 ha đang được xây dựng với quy mô 60.000 sinh viên vào năm 2030.

Như vậy, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đáp ứng tốt nhu cầu về nguồn nhân lực và nhân lực công nghệ cao cho các nhà đầu tư vào đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc. Ngoài ra, với ưu thế cách trung tâm Hà Nội 30 phút di chuyển, nhu cầu chung về nguồn nhân lực của các nhà Đầu tư được đáp ứng một cách đầy đủ, thuận lợi và khá phong phú, đa dạng.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266