Liên hiệp Khoa học sản xuất công nghệ cao Viễn thông-tin học HTI.

11:48 - 21/05/2019

Tên Dự án: Trung tâm công nghệ phần mềm,hu sản xuất liên hiệp Điện tử-Viễn thông-CNTT. (Dự án được sáp nhập vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Khu Công nghiệp Bắc Phú Cát)

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 150

Diện tích thực hiện dự án (ha): 2.5

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác