Công ty cổ phần ống cốt sợi thuỷ tinh Vinaconex

11:46 - 21/05/2019

Tên Dự án: Dự án sản xuất ông cốt sợi thuỷ tinh (Dự án được sáp nhập vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Khu Công nghiệp Bắc Phú Cát)

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 149

Diện tích thực hiện dự án (ha): 3.7

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác