Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao HIT

11:47 - 21/05/2019

Tên Dự án: Trung tâm gia công phần mềm XK, Khu hội thảo KHCN Quốc tế và khu sản xuất liên hợp điện tử-viễn thông-công nghệ thông tin. (Dự án được sáp nhập vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Khu Công nghiệp Bắc Phú Cát)

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 120

Diện tích thực hiện dự án (ha): 2.53

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác