Công ty TNHH Vina-Sanwa

09:07 - 21/05/2019

Tên Dự án: Vina-Sanwa (Nhà máy sản xuất cửa chống cháy) (Dự án được sáp nhập vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Khu Công nghiệp Bắc Phú Cát)

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 264

Diện tích thực hiện dự án (ha): 2

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác