Công ty Cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A

09:04 - 21/05/2019

Tên Dự án: Nhà máy sản xuất đá thạch anh tấm lớn sử dụng chất kết dính polyme rung ép trong môi trường chân không, có gia nhiệt

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 1861

Diện tích thực hiện dự án (ha): 7.6

Mục tiêu Dự án: Đầu tư NM sản xuất đã thạch anh tấm lớn sử dụng chất kết dính hữu cơ polyme rung ép trong môi trường chân không, có giai nhiệt với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, sản xuất sản phẩm CNC

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác