Công ty Cổ phần quản lý năng lượng thông minh

22:44 - 20/05/2019

Tên Dự án: Đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 123

Diện tích thực hiện dự án (ha): 0.5

Mục tiêu Dự án: Sản xuất và kinh doanh thiết bị điện tử thông minh có khả năng truyền số liệu với các giao tiếp UART, RS232/485

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác