Thống nhất về kế hoạch GPMB Khu Công nghệ cao Hoà Lạc từ nay đến cuối năm 2009 giữa UBND huyện Thạch Thất - Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc

10:10 - 03/05/2017

Ngày 18 tháng 5 năm 2009, Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc và các cán bộ lãnh đạo của Ban đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất và lãnh đạo các phòng ban liên quan của UBND huyện để tổng hợp và kiểm điểm về các vấn đề liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc và tái định cư cùng các biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong công tác GPMB trên cơ sở tình hình thực tế, từ đó để cùng thống nhất về kế hoạch GPMB Khu Công nghệ cao Hoà Lạc từ nay đến cuối năm 2009 đảm bảo các yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Tại buổi làm việc này, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc và UBND huyện Thạch Thất đã thống nhất về nội dung và cách thức tiếp tục tổ chức công bố quy hoạch chung điều điều chỉnh Khu Công nghệ cao Hoà Lạc đến chính quyền và nhân dân địa phương. Ngoài ra, Lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất cũng đã đồng ý về chủ trương uỷ quyền cho Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc thực hiện một số quyền hạn thuộc thẩm quyền của UBND Huyện liên quan đến công tác quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư, giấy phép xây dựng các công trình và bản cam kết bảo vệ môi trường các dự án đầu tư trong Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

Nguồn: Trần Ngọc Hà

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266