Hội nghị trực tuyến phổ biến triển khai Luật Công nghệ cao

10:10 - 03/05/2017

Ngày 14/5/2009, Bộ KH&CN đã phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến triển khai Luật Công nghệ cao (CNC) tại 6 điểm: Trung tâm Thông tin KH&CN quốc gia; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các trường đại học: Vinh, Đà Nẵng, Khoa học Tự nhiên Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nghiêm Vũ Khải.

Hội nghị đã nghe trình bày về: Sự cần thiết, quan điểm chỉ đạo trong xây dựng và những quy định chung của Luật CNC; những quy định của Luật về ứng dụng, nghiên cứu và phát triển CNC, phát triển CNC trong các ngành kinh tế - kỹ thuật; quy định của Luật về nhân lực CNC và cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động CNC... Tại Hội nghị, các câu hỏi liên quan đến các quy định của Luật CNC do các đại biểu đặt ra cũng đã được giải đáp.

Luật CNC được Quốc hội thông qua vào tháng 11.2008 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2009. Những quy định chung của Luật đã đặt nền móng cho việc thiết lập và áp dụng các cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể, đặc thù đáp ứng yêu cầu của các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu và phát triển CNC.

Nguồn: Tạp chí Hoạt động khoa học

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266