Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp công nghệ cao 1

10:10 - 03/05/2017

Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2009, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc và Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết các khu chức năng thuộc Khu Công nghệ cao Hoà Lạc đã tổ chức buổi họp thẩm định để thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp công nghệ cao 1.

Công ty TNHH Phát triển Khu Công nghệ cao Hoà Lạc FPT đã được Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc giao chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam - VCC nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp công nghệ cao 1 với quy mô diện tích khoảng 260.5 ha nằm ở phía Đông Nam Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, giáp với đường cao tốc Láng – Hoà Lạc.

(Phối cảnh Khu Công nghiệp Công nghệ cao I)

Theo quy hoạch chi tiết này, Khu Công nghiệp công nghệ cao 1 được quy hoạch thành 6 phân khu để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, phần mềm; Công nghệ sinh học; Công nghệ điện tử, cơ chính xác, tự động; Công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano; Công nghệ năng lượng mới và thân môi trường; Các công nghệ đặc biệt khác… Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Khu Công nghiệp Công nghệ cao 1 sẽ trở thành một khu công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại cùng với hệ thống cung cấp dịch vụ hiệu quả và tin cậy, đáp ứng nhu cầu cao nhất của các nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trong Khu Công nghiệp Công nghệ cao.

Sau khi hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Công nghệ cao được chỉnh sửa, hoàn thiện theo các ý kiến thẩm định của Hội đồng, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc dự kiến sẽ xem xét phê duyệt đồ án vào cuối tháng 6/2009, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư và triển khai các dự án đầu tư trong Khu Công nghiệp Công nghệ cao 1 theo đúng các quy định hiện hành.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266