Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh

09:08 - 08/07/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tại Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đề nghị các doanh nghiệp, các đơn vị thi công đang hoạt động tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện nghiêm các nội dung yêu cầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và các ý kiến chỉ đạo tại văn bản kèm theo: Công điện số 13/CĐ-UBND.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266