Ban Quản Lý Khu CNC Hòa Lạc triển khai phòng, chống dịch Covid 19

11:45 - 25/05/2021

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 về đảm bảo an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đề nghị các doanh nghiệp, các đơn vị thi công đang hoạt động tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện nghiêm các nội dung yêu cầu của Ban trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ được đề cập trong văn bản kèm theo: Văn bản số 280/CNCHL-VP về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266