Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2021 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

09:10 - 12/03/2021

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng công chức năm 2021 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-CNCHL ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc tổ chức tuyển dụng công chức năm 2021, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thông báo tuyển dụng 8 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên năm 2021, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng;

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

đ) Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

e) Về trình độ đào tạo:

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 hoặc tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Đối với thí sinh tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ thì thực hiện tuyển dụng theo quy định tại Nghị định này.

Khi thông báo tuyển dụng, nếu có thí sinh đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để được tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP hoặc xét tuyển công chức theo quy định tại Điều 10 Nghị định 138/2020/NĐ-CP thì sẽ ưu tiên tuyển dụng đối tượng này trước; nếu còn chỉ tiêu, cơ quan tổ chức tuyển dụng thông báo số chỉ tiêu còn lại cần tuyển theo quy định; cho phép những người đã đăng ký chuyển sang đăng ký dự tuyển vào các vị trí còn lại nếu đáp ứng các yêu cầu.

II. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG:

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

 1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 mục II thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. MÔN THI, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN: Việc thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

b) Nội dung thi: gồm 03 phần:

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức; và các kiến thức khác để đánh giá năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.Thời gian thi 60 phút;

- Phần II: Kiểm tra trình độ Tiếng Anh ở trình độ bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam với 30 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian thi 30 phút;

- Phần III: Kiểm tra trình độ Tin học ở trình độ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

 • Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
 • Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

d) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp: Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành tin học, công nghệ thông tin.

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại phần thi nêu trên, trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Kết hợp Phỏng vấn và Viết

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

3. Xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Thí sinh tham dự vòng 2 phải dự thi đủ phỏng vấn và viết.

b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thi ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức sẽ quyết định người trúng tuyển.

4. Người không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

IV. VỊ TRÍ, TIÊU CHUẨN, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN

TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Yêu cầu

1

Chuyên viên Quản lý công nghệ cao

 

04

 • Tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Nông học, Công nghệ thông tin, Luật.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 4 hoặc tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Đối với chuyên ngành Công nghệ sinh học, Nông học: Yêu cầu đã hoàn thành chương trình đào tạo tiến sỹ, có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý nhiệm vụ, dự án KH&CN, có hiểu biết về các dự án sản xuất do doanh nghiệp đầu tư thực hiện. Ưu tiên các trường hợp được đào tạo ở nước ngoài, có nền KH&CN phát triển.
 • Đối với chuyên ngành Công nghệ thông tin: Yêu cầu có hiểu biết chuyển đổi số trong các lĩnh vực Chính phủ điện tử, thành phố thông minh; hiểu biết về xây dựng, phát triển phần mềm, lập trình máy tính; có khả năng làm việc nhóm, có kỹ năng xem xét, đánh giá các dự án về công nghệ thông tin.
 • Đối với ngành Luật: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm và am hiểu pháp luật liên quan đến các lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, Kinh tế, Đất đai, Tài chính, Xây dựng và một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Trình độ Tiếng Anh trình độ bậc 2 hoặc tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Chuyên viên Quản lý quy hoạch-xây dựng

01

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng công trình, Kinh tế Xây dựng, Kiến trúc.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 hoặc tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế AUTOCAD, SAP.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm và am hiểu pháp luật về lĩnh vực quản lý Quy hoạch, Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý hạ tầng.
 • Có hiểu biết và khả năng về chuyển đổi số trong công tác quản lý hạ tầng, xây dựng, quy hoạch.

3

Chuyên viên Quản lýđất đai - môi trường

 

01

 • Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Đất đai, Môi trường, Khoa học quản lý
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 hoặc tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm AUTOCAD.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm. Am hiểu pháp luật về lĩnh vực quản lý môi trường, đất đai.
 • Có hiểu biết và khả năng về chuyển đổi số trong công tác quản lý đất đai, môi trường.

4

Chuyên viên Hợp tác quốc tế

 

01

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 4 hoặc tương đương trở lên thuộc khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Ưu tiên: Người đã có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tương tự, biết thêm Ngoại ngữ khác (ngoài Tiếng Anh) và người đã được đào tạo ở nước ngoài.

5

Chuyên viên Quản lý đầu tư

 

01

 • Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 4 hoặc tương đương trở lên thuộc khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Ưu tiên: Người đã có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tương tự; có thêm bằng hoặc chứng chỉ chuyên ngành về luật; biết sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý dự án đầu tư; biết thêm Ngoại ngữ khác (ngoài Tiếng Anh) và người đã được đào tạo ở nước ngoài.

 

TỔNG CỘNG

08

 

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ dự tuyền gồm:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 138/2000/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức (Biểu mẫu kèm theo)
 2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 3. Bản sao giấy khai sinh;
 4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
 5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 6. Hồ sơ, tài liệu chứng minh kinh nghiệm công tác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
 7. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng;
 8. 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận và 02 ảnh cỡ 4x6 ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.
 9. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (phải đầy đủ thành phần, không tẩy xóa và để trong túi đựng hồ sơ, sắp xếp theo thứ tự nêu trên và số điện thoại cần liên hệ).

Việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, trung thực. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Hội đồng tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định; đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo danh sách; trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển; hoặc khai không đúng sự thật sẽ bị hủy kết quả thi tuyển.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

 1. Trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8h30 ngày 15/3/2021 đến 16h30 ngày 14/4/2021.
 2. Địa điểm: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính), Km 29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 02463269292.

3. Giải đáp thắc mắc: Số điện thoại liên hệ: 024 63269291, gặp chị Vũ Thị Hằng.

VI. THỜI GIAN THI, ĐỊA ĐIỂM THI, LỆ PHÍ THI

1. Thời gian thi: Dự kiến tổ chức trong tháng 5 năm 2021.

2. Địa điểm: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội.

3. Lệ phí thi: Thí sinh đủ điều kiện nộp lệ phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức. Ban Quản lý sẽ thông báo cụ thể về mức thu, thời gian, địa điểm nộp phí dự tuyển.

VII. CÁC NỘI DUNG KHÁC CỦA KỲ TUYỂN DỤNG

Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển; thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác được niêm yết tại trụ sở Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ (https://www.most.gov.vn) và cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (https://www.hhtp.gov.vn), đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi để cập nhật thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng.
Kế hoạch chi tiết, gửi kèm theo.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266