Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

20:57 - 08/03/2021

Tên Dự án: Trạm điều khiển vệ tinh - Vệ tinh nhỏ VN giám sát tài nguyên, thiên nhiên, môi trường và thiên tai VNREDSat -1

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu nghiên cứu và triển khai (R&D)

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 21.5

Diện tích thực hiện dự án (ha): 1.76

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác