Công ty CP dịch vụ giải trí Gia Phát Hòa Lạc

11:50 - 21/05/2019

Tên Dự án: Khu giải trí và Thể dục thể thao

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Giải trí và thể dục thể thao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 1764

Diện tích thực hiện dự án (ha): 32.9

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác