Trung tâm Internet Việt Nam

08:45 - 09/03/2021

Tên Dự án: Trung tâm Internet Việt Nam tại khu công nghệ cao Hoà Lạc

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Trung Tâm

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 285

Diện tích thực hiện dự án (ha): 0.8

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác