Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel

17:55 - 01/03/2022

Tên Dự án: Toà nhà đặt máy Viettel

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Trung Tâm

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 132.5

Diện tích thực hiện dự án (ha): 0.6

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác