Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI

17:46 - 01/03/2022

Tên Dự án: Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ SSI

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu nghiên cứu và triển khai (R&D)

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 700

Diện tích thực hiện dự án (ha): 1.74

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác