Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart

09:33 - 17/03/2021

Tên Dự án: Tổ hợp thiết kế và sản xuất khuôn mẫu kỹ thuật chính xác công nghệ cao

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 1541.7

Diện tích thực hiện dự án (ha): 3..2

Mục tiêu Dự án: Xây dựng và vận hành Tổ hợp thiết kế và sản xuất khuôn mẫu kỹ thuật chính xác công nghệ cao với công suất thiết kế khoảng 2.500 bộ sản phẩm/năm

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác