Công ty cổ phần NASIA Hoà Lạc

17:54 - 01/03/2022

Tên Dự án: Dự án đầu tư sản xuất Thiết bị cảnh báo, giám sát thông minh

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Trung Tâm

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 6

Diện tích thực hiện dự án (ha):

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác