Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart

09:23 - 17/03/2021

Tên Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị đầu cuối thông minh

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 4989.5

Diện tích thực hiện dự án (ha): 10.3

Mục tiêu Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất thiết bị đầu cuối thông minh

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác