Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương Mediplantex

09:32 - 17/03/2021

Tên Dự án: Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Giáo dục và Đào tạo

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 724.7

Diện tích thực hiện dự án (ha): 3

Mục tiêu Dự án: Nghiên cứu sản xuất thuốc tân dược, dược liệu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác