Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

12:09 - 17/03/2021

Tên Dự án: Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 1283

Diện tích thực hiện dự án (ha): 4.5

Mục tiêu Dự án: Nghiên cứu, sản xuất các loại thuốc dựa trên ứng dụng công nghệ nguyên liệu nano; các loại thuốc dược liệu dựa trên ứng dụng công nghệ chiết xuất siêu tới hạn; các loại thuốc chứa hormone và ứng dụng các công nghệ tiên tiến khác

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác