Công ty Cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A

09:52 - 17/03/2021

Tên Dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa polyester không no có khả năng chịu bức xạ uv và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu compozit khác

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 1181

Diện tích thực hiện dự án (ha): 2.02

Mục tiêu Dự án: Sản xuất các sản phẩm nhựa Polyester không no đặc biệt

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác