Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel

18:03 - 01/03/2022

Tên Dự án: Đầu tư tổ hợp nghiên cứu, thiết kế chế thử sản phẩm công nghiệp công nghệ cao Viettel

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 2080

Diện tích thực hiện dự án (ha): 9.16

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác