Công ty TNHH công nghệ cao Polymer Q&T

18:13 - 01/03/2022

Tên Dự án: Nhà máy vật liệu Polymer công nghệ cao

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 1180

Diện tích thực hiện dự án (ha): 1.5

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác