Công ty TNHH Atek Bio

18:08 - 01/03/2022

Tên Dự án: Nhà máy sản xuất chế phẩm công nghệ sinh học Atek Bio

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 400

Diện tích thực hiện dự án (ha): 1

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác