Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông

18:12 - 01/03/2022

Tên Dự án: Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng led xanh, thông minh

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 2334

Diện tích thực hiện dự án (ha): 7.1

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác