Công ty Cổ phần Công nghệ Chaun Choung

12:20 - 17/03/2021

Tên Dự án: Nidec Chaun Choung Việt Nam

Quốc gia: Đài Loan

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 4042

Diện tích thực hiện dự án (ha): 6.1

Mục tiêu Dự án: Nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm, mô-đun nhiệt hiệu năng cao

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác