STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành
61 1647/TTg-KGVX

Công văn 1647/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

16/09/2011 Tải về
62 1611/QĐ-TTg

Quyết định 1611/QĐ-TTg về thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

16/09/2011 Tải về
63 21/2008/QH12

Law on High Technologies

13/11/2008 Tải về
64 27/2006/QĐ-BKHCN

Về việc ban hành "Quy định về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao"

18/12/2006 Tải về
65 134/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp xem xét việc thực hiện dự án xây dựng Trung tâm vũ trụ Hòa Lạc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

22/04/2009 Tải về
66 99/2003/NĐ-CP

Regulation on High Tech Parks

28/08/2003 Tải về
67 10/2000/QĐ-TTg

Establishing HHTP MB 10 2000

18/01/2000 Tải về
68 198/1998/QĐ-TTg

Decision No. 198/1998/QD-TTg, on the establishment of Hoa Lac Hi-Tech Park

12/10/1998 Tải về
69 13/2008/QH12

Law on value added tax

03/06/2008 Tải về
70 04/2007/QH12

Law on personal income tax

21/11/2007 Tải về
71 124/2008/NĐ-CP

Guiding the Implementation of a number of articles of the law on enterprise income tax

11/12/2008 Tải về
72 14/2008/QH12

Law on Corporate income tax

03/06/2008 Tải về
73 13/2008/QH12

Luật thuế giá trị gia tăng

03/06/2008 Tải về
74 04/2007/QH12

Luật thuế thu nhập cá nhân

21/11/2007 Tải về
75 14/2008/QH11

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

03/06/2008 Tải về
76 99/2003/NĐ-CP

Quy chế Khu công nghệ cao

28/08/2003 Tải về
77 10/2000/QĐ-TTg

Quyết định thành lập ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

18/01/2000 Tải về
78 198/1998/QĐ-TTg

Quyết định thành lập Khu công nghệ cao Hòa Lạc

12/10/1998 Tải về
79 Thủ tục hành chính về quy hoạch, đất đai, xây dựng

Thủ tục hành chính về quy hoạch, đất đai, xây dựng

Tải về
80 Thủ tục hành chính về đầu tư

Thủ tục hành chính về đầu tư

Tải về
  Trang trước  1 2 3