STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành
31 50/2015/NĐ-CP

Nghị định số 50/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

18/05/2015 Tải về
32 44/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

06/05/2015 Tải về
33 68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp

26/11/2014 Tải về
34 69/CNCHL-QHXDMT

Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và VSMT trong hoạt động thi công tại Khu CNC Hòa Lạc

14/01/2014 Tải về
35 44/2014/NĐ-CP

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất

15/05/2014 Tải về
36 182/2013/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

14/11/2013 Tải về
37 155/2013/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

11/11/2013 Tải về
38 68/TB-VPCP

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi thăm và làm việc tại Khu CNC Hòa Lạc

29/02/2012 Tải về
39 1647/TTg-KGVX

Công văn 1647/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

16/09/2011 Tải về
40 1611/QĐ-TTg

Quyết định 1611/QĐ-TTg về thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

16/09/2011 Tải về
41 107/2010/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

29/10/2010 Tải về
42 621/QD-TTg

Approving the adjustment to the master plan on construction of hoa lac hi-tech park of a 1/5.000 scale

23/05/2008 Tải về
43 87/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

13/08/2010 Tải về
44 49/2010/QĐ-TTg

Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

19/07/2010 Tải về
45 21/2008/QH12

Law on High Technologies

13/11/2008 Tải về
46 27/2006/QĐ-BKHCN

Về việc ban hành "Quy định về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao"

18/12/2006 Tải về
47 134/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp xem xét việc thực hiện dự án xây dựng Trung tâm vũ trụ Hòa Lạc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

22/04/2009 Tải về
48 60/2005/QH11l

Law on Enterprise 2005

29/11/2005 Tải về
49 43/2010/NĐ-CP

Decree No. 43/2010/ND-CP of April 15, 2010, on business registration

15/04/2010 Tải về
50 139/2007/NĐ-CP

Decree providing detailed guidelines for implementation of a number of articles of the law on enterprises

05/09/2007 Tải về
51 108/2006/NĐ-CP

Guideline for implementation of a number of articles of law on investment

22/09/2006 Tải về
52 1088/2006/QĐ-BKH

Decision issuing standard forms for conducting investment procedures in vietnam

19/10/2006 Tải về
53 59/2005/QH11

Law on Investment

29/11/2005 Tải về
54 53/2004/QĐ-TTg

Decision on a number of policies on encouraging investment in hi-tech zones

05/04/2004 Tải về
55 99/2003/NĐ-CP

Regulation on High Tech Parks

28/08/2003 Tải về
56 10/2000/QĐ-TTg

Establishing HHTP MB 10 2000

18/01/2000 Tải về
57 198/1998/QĐ-TTg

Decision No. 198/1998/QD-TTg, on the establishment of Hoa Lac Hi-Tech Park

12/10/1998 Tải về
58 13/2008/QH12

Law on value added tax

03/06/2008 Tải về
59 84/2008/TT-BTC

Guiding the Implementation of the law on personal income tax

30/09/2008 Tải về
60 04/2007/QH12

Law on personal income tax

21/11/2007 Tải về
  Trang trước  1 2 3  Trang sau