STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành
31 354/TB-VPCP

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ đối với các dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN và Khu CNCHL

Tải về
32 497/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Tải về
33 201/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030

25/01/2014 Tải về
34 31/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

24/03/2015 Tải về
35 15/2015/NĐ-CP

Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

14/02/2015 Tải về
36 32/2015/NĐ-CP

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

25/03/2015 Tải về
37 32/2014/TT-BLĐTBXH

Thông tư hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

01/12/2014 Tải về
38 05/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

12/01/2015 Tải về
39 55/2014/QH13

Luật bảo vệ môi trường 2014

23/06/2014 Tải về
40 Ủy quyền về lao động

Một số nội dung Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được ủy quyền về lao động

24/04/2015 Tải về
41 12/2015/NĐ-CP

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Tải về
42 50/2015/NĐ-CP

Nghị định số 50/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

18/05/2015 Tải về
43 Nghị định 44/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định về giá đất.

06/05/2015 Tải về
44 68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp

26/11/2014 Tải về
45 69/CNCHL-QHXDMT

Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và VSMT trong hoạt động thi công tại Khu CNC Hòa Lạc

13/01/2014 Tải về
46 44/2014/NĐ-CP

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất

15/05/2014 Tải về
47 68/TB-VPCP

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi thăm và làm việc tại Khu CNC Hòa Lạc

29/02/2012 Tải về
48 1647/TTg-KGVX

Công văn 1647/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

16/09/2011 Tải về
49 1611/QĐ-TTg

Quyết định 1611/QĐ-TTg về thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

16/09/2011 Tải về
50 21/2008/QH12

Law on High Technologies

13/11/2008 Tải về
51 27/2006/QĐ-BKHCN

Về việc ban hành "Quy định về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao"

18/12/2006 Tải về
52 134/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp xem xét việc thực hiện dự án xây dựng Trung tâm vũ trụ Hòa Lạc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

22/04/2009 Tải về
53 99/2003/NĐ-CP

Regulation on High Tech Parks

28/08/2003 Tải về
54 10/2000/QĐ-TTg

Establishing HHTP MB 10 2000

18/01/2000 Tải về
55 198/1998/QĐ-TTg

Decision No. 198/1998/QD-TTg, on the establishment of Hoa Lac Hi-Tech Park

11/10/1998 Tải về
56 13/2008/QH12

Law on value added tax

02/06/2008 Tải về
57 04/2007/QH12

Law on personal income tax

20/11/2007 Tải về
58 124/2008/NĐ-CP

Guiding the Implementation of a number of articles of the law on enterprise income tax

10/12/2008 Tải về
59 14/2008/QH12

Law on Corporate income tax

02/06/2008 Tải về
60 13/2008/QH12

Luật thuế giá trị gia tăng

02/06/2008 Tải về
  Trang trước  1 2 3  Trang sau